Pomoc dla osób starszych

01 Osobom Dorosym

Udzielamy wsparcia psychologicznego osobom starszym oraz wykonujemy diagnostykę przy pomocy testów neuropsychologicznych. Dokonujemy oceny sprawności procesów poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności myślenia. Diagnoza neuropsychologiczna służy do oceny, jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Dzięki takiej diagnozie z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można czy obserwowane problemy w zachowaniu są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. Ponadto zajmujemy się wsparciem psychologicznym dla osób w podeszłym wieku doświadczających obniżonego nastroju związanego z utratą zdolności zawodowych, śmiercią bliskich osób, chorobami somatycznymi lub świadomością zbliżającego się końca życia.

KONTAKT