agata golańczyk

Wykształcenie /kwalifikacje:

 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (dyplom nr 14/2015/79)
 • 2-letnie Studium Socjoterapii Młodzieży i Treningu Interpersonalnego, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (dyplom nr 206/2003)
 • 5-letnie studia magisterskie z Psychologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Stale uczestniczę w konferencjach i szkoleniach rekomendowanych przez największe towarzystwa zrzeszające specjalistów zdrowia psychicznego
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Doświadczenie zawodowe:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Przychodnia Bajka w Bydgoszczy
 • Całodobowy Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 • Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy

Staże kliniczne:

 • Oddział Ogólnopsychiatryczny Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

o mnie:

 • Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami na całodobowym oddziale ogólnopsychiatrycznym, poradni zdrowia pscychicznego oraz w gabinecie prywatnym w Bydgoszczy. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Zajmuję się głównie leczeniem zaburzeń osobowości. Ponadto zajmuję się diagnozą ADHD u osób dorosłych, a także udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysach oraz tym, którzy doświadczają problemów w ważnych sferach swojego życia. Moją pracę poddaję regularnej superwizji w celu zapewnienia najlepszej jakości leczenia. Jeśli sytuacja pacjenta tego wymaga ściśle wpółpracuję z lekarzem psychiatrą.

oferowane usługi:

 • Psychoterapia
 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza ADHD u osób dorosłych
 • Pomoc psychologiczna