agata golańczyk

Wykształcenie /kwalifikacje:

 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (dyplom nr 14/2015/79)
 • 2-letnie Studium Socjoterapii Młodzieży i Treningu Interpersonalnego, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (dyplom nr 206/2003)
 • 5-letnie studia magisterskie z Psychologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Doświadczenie zawodowe:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Przychodnia Bajka w Bydgoszczy
 • Całodobowy Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 • Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy

Staże kliniczne:

 • Oddział Ogólnopsychiatryczny Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

oferowane usługi:

 • Psychoterapia
 • Pomoc psychologiczna
 • Wsparcie
 • Psychoedukacja
 • Diagnoza psychologiczna